“Hội thảo du học châu Âu: “Cưỡi thuyền vượt sóng” – Chinh phục ước mơ!” vào 6/11 tại Đà Nẵng, 12/11 tại Vũng Tàu và 13/11 tại Tp. Hồ Chí Minh. Đăng kí tham dự TẠI ĐÂY! : https://goo.gl/8NfjGL