Trở ngại lớn nhất khi quyết định đi du học là tài chính, nhưng học ở VN và ở nước ngoài quyết định nào mới thật sự tiết kiệm? Lắng nghe suy nghĩ của bạn Trương Nguyễn Thiên Duyên để hiểu tại sao bạn lại chọn đi du học ở Thụy Sĩ nhé.