Chia sẻ của ông Mukesh Vasandani – Phó Chủ tịch Tổ chức Học tập và Phát triển quốc tế Kerzner về những câu hỏi phỏng vấn được ưa thích nhất của các nhà tuyển dụng. Đây là cách để nhà tuyển dụng khai thác thêm thông tin về ứng viên, thấu hiểu cách tư duy và cách xử lý tình huống, câu hỏi của họ. Điều quan trọng ở đây là bạn nên chuẩn bị thật chu đáo, trả lời đúng trọng tâm câu hỏi được đặt ra và thể hiện sự tự tin, trình bày lưu loát để thuyết phục nhà tuyển dụng.