Lời tự nhắn gửi của bạn Khưu Thoại học tại Simon Fraiser University. Hi vọng tương lai bạn sẽ xem lại video này và lấy làm động lực cố gắng cho mình nhé!