Bạn có ý định đi Canada? Bạn muốn biết học tại Canada sẽ là như thế nào để chuẩn bị cho chuyến đi của mình? Nghe chia sẻ của bạn Thạch Kim Ngọc, hiện đang học tại George Brown College xem chuyện học hành của bạn ấy như thế nào nhé!