Ông Nguyễn Quang Thanh
Du học sinh Nguyễn Thanh Quang Tú
Đậu du học Phần Lan khóa 2013

Hãy lắng nghe những chia sẻ từ phụ huynh của du học sinh Nguyễn Thanh Quang Tú để trang bị cho mình thêm những thông tin về du học Phần Lan, cũng như về đất nước con người, môi trường của Phần Lan.

Liên hệ: 0939 38 1080 – 0934 090 2442

Tham khảo thêm về du học Phần Lan tại:
https://duhocinec.com/-du-hoc-phan-lan/
https://kienthucduhocphanlan.com/
http://duhocphanlan.edu.vn/
http://facebook.com/duhocphanlan/
http://www.luyenthiphanlan.edu.vn/