Du học Malaysia

Du học Malaysia – Đào Thủy Nguyên: “Học ở Sunway để...

Đào Thủy Nguyên hiện đang là học sinh khóa CIMP tại Đại học Sunway. CIMP viết tắt của Canada International Matriculation Program, được công nhận...

Du học Malaysia – Phan Đăng Khoa: “Rất quan tâm tới...

Du học Malaysia - Phan Đăng Khoa - Hiện đang du học Malaysia, Đại học Taylor's. - - - Chương trình Kỹ sư tại Đại học...

Du học Malaysia – Nguyễn Hoàng Mai Anh: Chuyển tiếp dễ...

Nguyễn Hoàng Mai Anh - một thành viên khác của gia đình CIMP tại Đại học Sunway Sunway - Ngôi trường dẫn đầu Malaysia...

Du học Malaysia – Alex: “Khóa CIMP đã thay đổi tôi...

Du học Malaysia - Chương trình CIMP là viết tắt của Canadian International Matriculation Programme, hay còn gọi là THPT Canada. CIMP tại Đại...

Du học Malaysia – Sinh viên Đại học Sunway nói gì...

Du học Malaysia - 1. Nguyễn Hữu Luân - Chương trình chuyển tiếp CIMP Canada tại Sunway 2. Trần Minh Hoàng - Chương trình chuyển...

Vũ Trọng Đức Huy – Hồ sơ không đẹp? Visa Canada...

Du học Malaysia chương trình CIMP tại Đại học Sunway là một bước đệm vững chắc để du học Canada, Mỹ khi bạn có...

BÀI VIẾT MỚI